Home Aanvraag Info Offerte aanvraag

Omzetting in BV


 

Home
Informatie Kantoor
Eerstedagsmelding
Minimum loon
Nieuws
Omzetting in BV

Vermogensbestanddelen naar privé bij geruisloze omzetting

Een ondernemer die zijn onderneming als eenmanszaak drijft, kan de onderneming inbrengen in een BV.

Belangrijkste gevolg daarvan is dat de ondernemingswinst niet meer onder de progressieve inkomstenbelasting valt, maar onder de vennootschapsbelasting. Op het moment van overgang van inkomstenbelasting naar vennootschapsbelasting moet echter wel voor de inkomstenbelasting worden "afgerekend": er moet inkomstenbealsting worden betaald over de aanwezige goodwill en stille reserves.

De Wet op de inkomstenbelasting 2001 bevat in art. 3.65 een regeling waarbij deze afrekening niet hoeft plaats te vinden ("geruisloze omzetting"). Eén van de voorwaarden daarbij is dat alle activa en passiva van de onderneming worden overgebracht naar de BV. Vaak bestaat echter de wens om bepaalde, niet-ondernemingsgebonden, activa naar privé over te brengen, zoals een pand.

De Staatssecretaris van Financiën heeft nu goedgekeurd dat vermogensbestanddelen in het kader van de geruisloze omzetting kunnen worden onttrokken. Het vermogensbestaddeel dat wordt onttrokken mag echter geen (zelfstandig deel van een) onderneming vormen. Voor het moment waarop de onttrekking plaatsvindt, keurt de Staatssecretaris goed dat de onttrekking van een of meerdere vermogensbestanddelen kan plaatsvinden op het moment onmiddellijk voorafgaand aan het overgangstijdstip. De eventuele stille reserve (verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde) wordt op dat moment belast.

Home


Send mail to webmaster@geertsenpartners.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2006 Geerts en Partners
Last modified: 04/09/08